Wpisy otagowane ‘przechowywanie’

taśma NITRO oraz kopia bezpieczeństwa na taśmie poliestrowej

Poliestrowa kopia bezpieczeństwa

  „Poliester” to nazwa potoczna, która określa grupę polimerów, zawierających w swoich głównych łańcuchach wiązania estrowe. Poli(tereftalan etylenu), w skrócie PET, wynaleziono w 1941 roku. Znany jest powszechnie w postaci plastikowych opakowań, butelek, czy nawet laptopów, których obudowy wykonane są z tego tworzywa. Stopiony poliester doskonale poddaje się plastyfikacji, natomiast po ochłodzeniu krzepnie, formując szklistą, [...]

dodano 27.09.2012 | komentarzy 0
NitroAkcja!

Znalezisko

W odzewie na ogłoszoną przez nas NITROAkcję, której celem jest odnajdowanie i przygarnianie starych filmów, skontaktował się z nami mieszkaniec Poznania, który z przyjemnością poinformował nas o odkryciu dokonanym na swoim własnym strychu. W trakcie remontu domu, okazało się, że na jednej z krokwi, pod dachem, schowana jest metalowa, zardzewiała puszka. Ku zdziwieniu znalazcy, w [...]

dodano 10.08.2012 | komentarzy 3
raport

Instytucje kultury a wyzwania epoki cyfrowej

Z końcem stycznia 2012 Komisja Europejska opublikowała dokument pt. “Agenda Cyfrowa Europejskiego Dziedzictwa Filmowego” (“Digital Agenda for the European Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film Heritage Institutions”). Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską w ścisłej współpracy z instytucjami filmowymi (głównie archiwami) – w tym z Filmoteką Narodową – miały na celu ocenę sytuacji, [...]

dodano 14.02.2012 | komentarzy 0
datowanie materiałów audiowizualnych

Datowanie materiałów audiowizualnych

Żywotność analogowych materiałów audiowizualnych w dużej mierze zależy od stabilności ich nośnika. Ze względu na różnorodność tworzyw wykorzystywanych do produkcji taśm filmowych, negatywów fotograficznych, czy taśm magnetycznych niekiedy trudno jednoznacznie stwierdzić jaki materiał przechowujemy. Jednym z kryteriów identyfikacji jest czas powstania filmu. Jeżeli, np. wiemy, że posiadane przez nas mikrofilmy są z lat 30. XX wieku, to bardzo [...]

dodano 27.01.2012 | komentarzy 0
zakażenie mikrobiologiczne

Domowa kolekcja – zakażenie pleśnią!

Jak wiemy podstawą bezpiecznego przechowywania naszej kolekcji audiowizualnej są stabilne warunki klimatyczne Domowa kolekcja – zasady przechowywania. Gdy nie są zachowane, materiały filmowe mogą ulec uszkodzeniu wskutek rozwoju mikroorganizmów, tzw. bioterioracji. Atak bakterii, czy pleśni najbardziej zagraża wilgotnym taśmom filmowym. Im większa wilgotność względna powietrza, tym większe ryzyko rozwoju pleśni. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na dynamiczny rozwój mikroorganizmów jest temperatura – im [...]

dodano 08.07.2011 | komentarzy 0
Bolesław Matuszewski

Skarbnica kinematograficzna

Droga wypracowania i wprowadzenia standardów technicznych i filozofii postępowania dotyczącej konserwacji i restauracji filmu trwa od zarania kinematografii. Na jej początku nie było mowy o ochronie w takim sensie,  jak ten termin rozumiemy dzisiaj. Idea przechowywania i archiwizowania filmów została po raz pierwszy przedstawiona przez Bolesława Matuszewskiego – fotografa, pioniera myśli filmowej oraz, jak donoszą niektóre źródła, operatora [...]

dodano 17.06.2011 | komentarzy 0
pudła z filmami

Domowa kolekcja – zasady przechowywania!

Co możemy zrobić, aby uchronić naszą domową kolekcję przed zniszczeniem? Na początek postarajmy się zapewnić filmom odpowiednie warunki przechowywania. Przechowywanie taśm celuloidowych (ACETO) - 8mm, 16mm i 35mm - w warunkach domowych powinno odbywać wedle kilku podstawowych zasad. Role filmu umieszczamy w pudłach ochronnych, najlepiej tych wykonanych z plastiku. Unikamy starych papierowych lub tekturowych opakowań, które szybko ulegają [...]

dodano 06.05.2011 | komentarzy 0
degradacja materiałów filmowych

Filmy utracone…

Bardzo niewiele przedwojennych filmów przetrwało. Uważa się, że ich liczba nie przekracza 15-25%. Amerykański badacz Anthony Slide twierdzi, iż 75% filmów niemych (fabularnych) zostało nieodwracalnie zniszczonych w wyniku pożarów, czy utylizacji przeprowadzanej na szeroką skalę po wprowadzeniu bezpiecznego podłoża na początku lat 50. Przyjmuje się, iż na całym świecie 50% filmów wyprodukowanych przed 1950r. zostało utraconych. Filmy niszczono z powodu bezpieczeństwa - składowanie [...]

dodano 22.04.2011 | komentarzy 0